Irurtzungo Udala


Ordenantzak eta erreglamenduak

 • 0-3 URTE

ORDENANTZA, 0-3 URTE ARTEKO HAURRAK HAUR ESKOLETARA JOATEKO LAGUNTZA ARAUTZEN DUENA, FAMILIA ETA LANA BATERATZEARREN. BEHIN BETIKO ONESPENA

 • EUSKERA

-Euskararen ordenantza (Tamaina 207 kb)

 • ERREGISTRO ZIBILA

-IRURTZUNGO UDALEKO EZKONDU GABEKO BIKOTE EGONKORREN UDAL ERREGISTROAREN ANTOLAKETA ZEIN FUNTZIONAMENDUA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA (Tamaina 27Kb)

-ORDENANTZA, EZKONTZAK BAIMENDU ETA EGITEKO, ETA HERIOTZAGATIK ETA JAIOTZENGATIK AGUR ZIBILAK ETA OMENALDIAK ARAUTZEN DITUENA (Tamaina 18 kb)

 • AZOKA

-MERKATARITZA EZ EGONKORRA, MERKATU TXIKIA ETA BESTELAKOAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA (Tamaina 36 kb)

 • MUSIKA

-Musika Eskola (Tamaina 24 kb)

-74-2021 EBAZPENA. MUSIKA ESKOLAKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZAREN AKATSA ZUZENDUTA

-Musikako oredenantza fiskalaren zuzenketa iragarkia – Boletín Oficial de Navarra

-Ofizioa Musika Eskola tasa berrespena

 • ANIMALIAK

-ORDENANTZAREN BEHIN BETIKO ONESPENA IRURTZUNGO HERRIAN ANIMALIAK EDUKITZEKO (Tamaina 26 kb)

-Txakur arriskutsuen ordenantza

 • IGERILEKUAK

-Udal igerilekuen funtzionamenduaren erregelamendua. Behin betiko onespena. (Tamaina 53 kb)

 • TASAK

-ORDENANTZA, UDALAREN MAKINERIA, IBILGAILUAK, LANABESAK ETA BESTELAKO ELEMENTUAK UZTEKO PREZIO PUBLIKOAK ARAUTZEN DITUENA. (Tamaina 22 Kb)

-ORDENANTZA FISKALA, AGIRIAK, KOPIAK, ZIURTAGIRIAK ETA KONPULSAK LUZATU ETA TRAMITATZEKO ETA, INTERESDUNEK ESKATURIK, FAZEX AGIRIAK BIDALTZEKO TASAK ARAUTZEN DITUENA. (Tamaina 16 Kb)

-ETXEBIZITZA HUTSEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA

-Eremu publikoko eta herrilurretako zoru, hegalkin eta zorupeko aprobetxamendu berezien tasak arautzen dituen ordenantza fiskala. Behin betiko onespena (Tamaina 29 kb)

-Tasen Ordenantza fiskalak

 • APARKATZEKO TXARTELA

-DESGAITASUNA DUTEN PERTSONEI APARKATZEKO TXARTELAK EMATEKO ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA( Tamaina 2,47 MB)

 • ETXEBIZITZA ZAHAR BERRITZEA

-Etxebizitza zaharberritzeko diru-laguntzak arautzen dituen behin betiko onespena

 • HILERRIA

-Hilerriko ordenantza

 • BESTELAKOAK

-GARAPENERAKO LANKIDETZA PROIEKTUENDAKO DIRULAGUNTZAK (Tamaño 2,13 MB)

-Aisialdiko biltoki eta/edo txabiske iraunkorrak arautzen dituen ordenantza behin betikoz onetsirik. (Tamaina 41 kb)

Udal ordenantza, Administrazio elektronikoa arautzen duena. Behin betiko onespena. (Tamaina 148 kb)

-Ordenantza, Eremu publikoan terrazak eta bestelako elementuak paratzea arautzen duena. Behin betiko onespena. (Tamaina 81 kb)

-ORDENANTZA, APUSTU-ETXEAK ETA JOKO-LOKALAK (Tamaina 100Kb)

ITURRIZARREKO AUTOKARABANEN ARLOA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA. (Tamaina 120KB)

Kiroldegiaren erabilera eta funtzionamendua arautzen duen araudia